Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLEZgodnie z  ustawą o systemie oświaty i  umową  o świadczenie  usług
od 01 września 2013 r. obowiązują   następujące  zasady naliczania.Odpłatność  za  przedszkole  składa się z :


1. - Opłaty za opiekę  ( przekraczające czas podstawy programowej w  godz. 8 -13 )

2. - Opłaty  za  wyżywienie. ( dzienna  stawka  za trzy posiłki -5,50 zł ).

3. - Opłata za  opiekę dziecka  zmienia  się w zależności od  ilości zadeklarowanych w  umowie  godzin  pobytu  dziecka  w przedszkolu. (stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w  danym miesiącu, opłaty 1,00 zł  za  1 godzinę  świadczenia opieki ponad podstawę programową oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad podstawę programową.)


PRZYKŁAD:
8 godzin pobytu - (3 godz. X 1,00 zł  X 21dni  =   3,00 zł X 21 dni = 63,00 zł (miesięcznie  za  opiekę) 
3 posiłki - 5,50 zł  X 22 dni =121,00 zł.  miesięcznie


4. - Opłaty dokonujemy do 10 –go dnia danego  miesiąca  na  dwa konta  bankowe przedszkola -  po  naliczeniu i  podaniu dokładnej kwoty dla  każdego dziecka  na  tablicy  poszczególnych  grup przez Panią intendent Ewę  Byczkowską.

5. - Każda  zmiana  warunków  umowy wymaga pisemnej zgody w  formie aneksu do umowy.

6. - Zgodnie  z  umową, za  usprawiedliwioną nieobecność w dziecka  w przedszkolu przysługuje zwrot dziennej stawki za  wyżywienie.

7. - Osobom  pobierającym zasiłek rodzinny przysługuje  zniżka w  opłacie za opiekę .  Należy dostarczyć   odpowiednie  dokumenty Pani   intendent Ewie  Byczkowskiej.

8. - Składki  na  fundusz  Rady Rodziców w  wysokości 35 zł można wpłacać  na  konto lub w  księgowości u Pani intendent Ewy Byczkowskiej.