O nas

„Hej dobry wietrze, przyjaźnie zawsze wiej.

Ty Różo Wiatrów w przedszkolne progi wejdź....”

 

Ten hymn przedszkola towarzyszy naszym wychowankom od wielu lat. To jednocześnie myśl przewodnia naszej działalności mającej na celu przybliżenie dzieciom tradycji najbliższego regionu – morza, Gdańska i Kaszub. Wędrujemy z dziećmi po mapie z biegiem Wisły, aby poznały również tradycje, zwyczaje i tańce innych regionów naszej Ojczyzny.

Dbamy, by atmosfera w przedszkolu była przyjazna a dzieci otoczone troskliwą opieką.

Organizujemy spotkania z dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola. Odwiedzając naszą placówkę z rodzicami dzieci poznają swoją salę, ogród i przyszłych wychowawców.

Chcemy by czuły się bezpiecznie, były radosne, uśmiechnięte, chętne do zabaw i takie pozostawały przez cały okres pobytu w przedszkolu.

Nauczyciele troszcząc  się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.

Walorem naszego przedszkola jest również bardzo duży, piękny, niezwykle zielony ogród - dzięki pomocy rodziców wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw ruchowych.

Przedszkole oprócz codziennych zajęć wynikających z zaplanowanych działań organizuje wiele uroczystości dla dzieci i rodziców. Dzieci biorą również udział w konkursach, akcjach kulturalnych, festiwalach organizowanych przez różne instytucje.

Celem naszego przedszkola jest wychowanie dziecka - szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, umiejącego rozwiązywać życiowe problemy, dbającego o jakość środowiska, którego jest nierozerwalną częścią.

Oczekujemy, że każdy z podopiecznych „Róży Wiatrów” opuszczając nasze mury będzie pełen entuzjazmu, wyposażony w umiejętności i  gotowy, by sprostać wyzwaniom, które niosą lata szkolne.

Słowa wielkiego uznania należą się rodzicom dzieci chodzących do przedszkola, za ich codzienne wsparcie i  pomoc dla naszej placówki w rozwiązywaniu codziennych trudności, w remontach, organizowaniu imprez dla dzieci i innych pracach.

 

Historia – Kronika przedszkola.

 

1 października 1984 r. - długo oczekiwany przez mieszkańców osiedla moment otwarcia Przedszkola.

Przedszkole staje się placówką ćwiczeniową dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

1984 - 1989 r. - częste wizyty zagranicznych gości w przedszkolu min. z Francji, Niemiec i Holandii.

Czerwiec 1989 r. - uroczyste nadanie naszemu  przedszkolu imienia „Róża Wiatrów”, udział w  ceremonii Chrztu Morskiego w asyście  Neptuna, która stała się coroczną tradycją naszego przedszkola. Placówka rozpoczyna wdrażanie innowacyjnego programu ekologiczno -morsko – regionalnego, mającego na celu rozbudzanie w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i ekologicznych.

1997 r. - udział dzieci i nauczycieli w uświetnieniu obchodów Tysiąclecia Miasta Gdańska - w naszym przedszkolu nagrywany jest przez Telewizję Polską kolejny odcinek cyklicznej audycji „Domowe Przedszkole” - ma on na celu przybliżenie małym odbiorcom naszego miasta.

Październik 1999 r. - uroczyste obchody 15- lecia przedszkola z  udziałem zaproszonych gości.

Wrzesień 2008 r. - wprowadzanie reformy edukacyjnej, naukę rozpoczynają 3 - latki, które jako ostatnie opuszczą przedszkole w wieku 6 -lat. Kolejne dzieci będą kończyły przedszkole jako 5 - ciolatki.

Październik 2008 r. - wdrażanie do realizacji Programu Wychowania Przedszkolnego „Klucz do uczenia się” według teorii L. Wygotskiego, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN, a jednocześnie wzbogacający określone w niej zadania i formy realizacji.

Czerwiec 2009 r. - przedszkole opuszcza 1250 - ty absolwent!

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych przedszkolaków w ich grupach.

Muszelki i Foczki czyli nasze maluszki.

zdjecie1

„Zróbmy wielkie koło, bawmy się  wesoło” - bezpiecznie i radośnie bawimy się w sali gimnastycznej. Tu uczestniczymy w zajęciach ruchowych i umuzykalniających. W tej sali także przeżywamy nasz pierwszy kontakt ze sztuką – teatrem i muzyką, a także spotkania z ciekawymi ludźmi np. policjantem, strażakiem, kominiarzem.  Najradośniejsze są jednak te chwile, kiedy spotykamy się tu z najbliższymi z okazji różnych świąt i możemy zaprezentować swoje umiejętności.


zdjecie2

Urodziny! Ważne wydarzenie, szczególnie gdy świętujemy je wspólnie. Tradycyjnie jest korona i urodzinowe krzesełko dla solenizantów, składanie pierwszych nieporadnych, ale szczerych życzeń.

Potem słodki poczęstunek i dużo radości z tanecznych zabaw, pląsów i korowodów.


Delfinki to II grupa - dzieci czteroletnie.

zdjecie3

Dawniej witaliśmy wiosnę paląc kukłę Marzanny przy wspólnym ognisku. Od lat w dobie troski o najbliższe środowisko z Marzanną w radosnym korowodzie spacerujemy po osiedlu. Śpiewając

piosenki i grając na instrumentach perkusyjnych przeganiamy zimę hen za morza....

Bursztynki – nasze średniaki, dzieci pięcioletnie.

zdjecie4

„Konkurs na najlepszy most” - okrywamy na nowo walory drewnianych klocków. Moduł konstrukcyjny  programu „Klucz do uczenia się”, według L. Wygotskiego, umożliwia nam współdziałanie w grupie,  rozwijanie zdolności planowania pracy i uczy konsekwentnego przestrzegania zasad projektu. Są to umiejętności, które będą nam niezbędnie potrzebne w naszym przyszłym życiu.

 

Grupa IV A  „Żeglarze”

zdjecie5

Zabawy w teatr to jest to, co lubimy najbardziej ! Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

 

Grupa IV B „Piraci”

zdjecie6

My „Piraci” znamy nie tylko szanty i piosenki morskie. Równie dobrze znani są nam mieszkańcy morskich głębin. Swoją wiedzę poszerzamy w czasie różnych wycieczek, min. tradycyjnie do Muzeum Oceanograficznego w Gdyni.

Zdjęcie z ogrodu

Nasz duży ogród pod pachnącymi bzami to nasza duma i miejsce twórczych zabaw, zmagań sportowych, pikników rodzinnych w cieniu drzew. Wymiana starych, wysłużonych metalowych urządzeń była naszym priorytetem. Dzięki wsparciu rodziców i pomocy sponsora dziadka Igi, Filipa i Olafa ogród został wyposażony w profesjonalny i bezpieczny sprzęt sportowy.

 

„Już czas, już czas – odchodzimy,

bo już szkoła wzywa nas...”

tak śpiewają starszaki podczas podniosłej i wzruszającej uroczystości pożegnania przedszkola. Dzieci wraz z panią rytmiczką i nauczycielkami przygotowują program artystyczny, a rodzice niespodzianki w postaci „ słodkiego” przyjęcia. Dyplomy, książki a także upominki od młodszych dzieci, to ostatnie pamiątki z przedszkola. Nie mówimy „żegnajcie”, lecz „do widzenia”, gdyż zawsze możemy liczyć na odwiedziny naszych absolwentów po wakacjach.