Start Opłaty

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność  za  przedszkole  od 01 stycznia  2017 r. składa się z :

1. Opłaty za opiekę  (  dzieci 3-5 letnie) – opieka w  czasie  przekraczającym podstawy programowej w  godz. 8 -13 )
2. Opłaty  za  wyżywienie ( dzieci 3-6 letnie )-  dzienna  stawka  za trzy posiłki - 6 zł .
3. Opłata za  opiekę dziecka  zmienia  się w zależności od  ilości zadeklarowanych w  umowie  godzin  pobytu  dziecka  w przedszkolu i ilości dni w  danym miesiącu.

(stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w  danym miesiącu, opłaty 1,00 zł.
za  1 godzinę  świadczenia opieki ponad podstawę programową oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad podstawę programową.)

PRZYKŁAD:

  • Opieka -8 godzin pobytu  w godz.  7.00-15.00 - (3 godz. płatne x 1,00 zł  x 22dni  =   3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł (miesięcznie  za  opiekę)
  • Wyżywienie -3 posiłki – 6,00 zł  x 22 dni =132,00 zł.  miesięcznie za wyżywienie.

4. Opłaty dokonujemy do 10 –go dnia danego  miesiąca na  dwa konta  bankowe przedszkola -  po  naliczeniu i  podaniu dokładnej kwoty dla  każdego dziecka
na  tablicy  poszczególnych  grup przez Panią intendent Ewę  Byczkowską.

Przedszkola  Nr 5 „Róża  Wiatrów”-  Konta   bankowe:

  • 25 1240 1268 1111 0010 3828 0895    opłata stała – godziny opieki
  • 94 1240 1268 1111 0010 3828 1108    opłata za żywienie


5. Każda  zmiana  warunków  umowy wymaga pisemnej zgody w  formie aneksu do umowy.


6. Zgodnie  z  umową, za usprawiedliwioną  - zgłoszoną dzień  wcześniej nieobecność dziecka  w przedszkolu , przysługuje zwrot dziennej stawki za  wyżywienie.


7. Osobom  pobierającym zasiłek rodzinny  lub  posiadającym opinię / orzeczenie z  Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej , przysługuje  zniżka w  opłacie za opiekę Należy dostarczyć   odpowiednie  dokumenty   do kancelarii przedszkola lub Pani   intendent Ewie  Byczkowskiej.

Rada Rodziców

  • Miesięczne składki  na  fundusz  RR w  wysokości 40 zł. wpłacać należy 
    na  konto Rady Rodziców 48 1160  2202 0000 0002 2587 4431

Zgodnie z nowymi przepisami UE musimy poinformować Użytkownika że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies które są niezbędne do prawidłowego działania strony. Aby dowiedzieć się więcej o plikach Cookie wybierz link. czytaj więcej.

Tak akceptuje pliki Cookie z tej strony ,wyłącz ten baner.

EU Cookie Directive Module Information